मन्दारिन जातको विविधता सूचना प्रणाली नेपालमा

बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकतालाई पूरा गर्न, प्रजनकहरू निरन्तर नयाँ जातहरूको विकास गर्ने प्रयासमा छन्। जातहरूको दर्ता गरेर, वाणिज्यिक जातहरूको राष्ट्रिय सूचीलाई विविधिकृत गर्न सकिन्छ, र विशेष स्थानीय वातावरणमा राम्रो अनुकूल भएका जातहरूलाई प्रवर्द्धन र व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ। यस प्रक्रियामा आवेदन, प्राविधिक समितिहरूद्वारा समीक्षा, जारी/दर्ता निर्णयहरू, र नेपाल राजपत्र वा मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गर्ने समावेश छ। तर नेपालमा, विभिन्न फलफूलका केवल २१ जातहरू सूचित गरिएका छन्। कुल फलफूल जातहरू मध्ये केवल तीनवटा मन्दारिन जातहरू मात्र दर्ता भएका छन्। फलफूल जातहरूको जारी वा दर्ता प्रक्रिया वार्षिक बालीहरूको तुलनामा कठिन छ। यसमा सबै बाली समूहहरूको लागि एउटै दर्ता प्रक्रिया हुनु प्रमुख कारणहरूमध्ये एक हो। वार्षिक बालीहरूको लागि रोपाइँदेखि कटाईसम्मको डेटा सजिलै रेकर्ड गर्न सकिन्छ भने मन्दारिनको लागि नर्सरी उत्पादनदेखि कटाईसम्मको डेटा रेकर्ड गर्न करिब ६ वर्ष लाग्छ। त्यसैले, नेपालमा जात सूचना प्रक्रियालाई छिमेकी देशहरूमा प्रत्यक्ष दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको ठाउँमा समायोजन गर्नुपर्छ।

मुख्य शब्दहरू: राष्ट्रिय बीउ बोर्ड, सूचना, दर्ता, जारी

पृष्ठभूमि नेपाल महान हिमालयको काखमा अवस्थित छ र कृषि उत्पादनको लागि अनुकूल कृषि पारिस्थितिकी विविधता छ, विशेष गरी बागवानी क्षेत्र। भौगोलिक स्थान र भौगोलिक संरचनाका कारण विभिन्न जलवायुहरु विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रमा पाइन्छन् (एफडीडी, २०१७)। नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्र सिट्रस फलफूलको खेतीको लागि उपयुक्त छ। सिट्रस समूहमा मन्दारिन सबैभन्दा लोकप्रिय छ र ठूलो क्षेत्रमा खेती गरिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय फलफूलको रूपमा मन्दारिनको खेती २७९८२ हेक्टरमा र उत्पादन क्षेत्र १९४८१ हेक्टरमा छ (मोएएलडी, २०२१/२२)। मन्दारिनको उत्पादन क्षमता ९.५१ मेट्रिक टन/हेक्टेयर छ (मोएएलडी, २०२१/२२)। अहिलेसम्म, नेपालमा विभिन्न फलफूलका केवल २१ जातहरू सूचित गरिएका छन् (एसक्यूसीसी, २०२४)। कुल फलफूल जातहरू मध्ये केवल तीनवटा मन्दारिन जातहरू मात्र दर्ता भएका छन् (एसक्यूसीसी, २०२४)। तीमध्ये खोकु स्थानीय र बन्सखर्का स्थानीय जातहरू अनुसूची-डी (भूमि जात र स्थानीय बाली दर्ता) अन्तर्गत दर्ता भएका छन् र परिपाटले आगौटे सुन्तला-१ अनुसूची बी (राष्ट्रिय जात दर्ता) अन्तर्गत दर्ता भएका छन् (एसक्यूसीसी, २०२४)।

जात विकास प्रक्रिया जात विकास प्रक्रियामा निम्न चरणहरू समावेश छन्:  जर्मप्लाज्मको पहिचान र संकलन  परिचय र छनोट  हाइब्रिडाइजेसन र छनोट  प्रारम्भिक मूल्यांकन परीक्षण (आईईटी) / प्रारम्भिक उत्पादन परीक्षण (आईवाईटी)  रोग स्क्रिनिङ नर्सरी  बहु-स्थान परीक्षण (एमएलटी)–समन्वयित जातीय परीक्षण (सीभीटी)/समन्वयित किसान क्षेत्र परीक्षण (सीएफएफटी)  सहभागिता जात चयन (पीभीएस)  किसान स्वीकृति परीक्षण (एफएटी)  अनौपचारिक अनुसन्धान र विकास

नेपालमा जात सूचना वा दर्ताको कानूनी प्रावधान

१. बीउ ऐन, २०४५ (दोस्रो संशोधन, २०७९) विभिन्न जातहरूको जारी र दर्ताका लागि संरचनात्मक व्यवस्था  राष्ट्रिय बीउ बोर्ड (एनएसबी)  सचिवालय: बीउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र  प्रांतीय बीउ बोर्ड (पीएसबी): गण्डकी र बागमती प्रदेशले पहिले नै प्रांतीय बीउ बोर्ड गठन गरिसकेका छन्

जातहरूको सूचनाको कानूनी प्रावधान संघीयद्वारा सूचना गर्ने व्यवस्था: जारी जात: राष्ट्रिय बीउ बोर्डसँग परामर्श गरेपछि मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जात सूचित गर्न सक्छ स्थानीय र आयातित जात:  राष्ट्रिय बीउ बोर्डको निर्णय पछि दर्ता  नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु आवश्यक छैन  मन्त्रालयको वेबसाइट वा अन्य माध्यममा प्रकाशित

प्रदेशद्वारा सूचना गर्ने व्यवस्था;  प्रदेश भित्रको डोमेन भित्रको जात सूचित गर्नुहोस् बाहेक आयातित जातहरू  प्रांतीय मन्त्रालयले पीएसबीसँग परामर्श गरेपछि प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जात सूचित गर्न सक्छ।  प्रांतीय मन्त्रालयले जात सूचना वा दर्ता गर्नु अघि एनएसबीसँग परामर्श गर्नु पर्छ

बीउ ऐन, २०४५ को धारा ११.६ बीउको जात सूचना वा दर्ता गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरिने छ र सोही अनुसार प्रक्रिया निर्धारण गरिने छ। बालीहरूको प्रकृतिका अनुसार, जात दर्ता गर्ने प्रक्रिया विभिन्न तरिकामा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ।

बीउ ऐन, २०४५ को धारा १५(घ) जात विकास र मर्मतका लागि लाइसेन्स प्रावधान  राष्ट्रिय बीउ बोर्डले लाइसेन्स जारी गर्न सक्छ तर जात विकास र मर्मतका लागि लाइसेन्स नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नु पर्छ  व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूलाई प्रान्तीय कानून बनाइदिएर राष्ट्रिय बीउ बोर्डले निर्धारण गरेको गुणस्तर र मापदण्ड अनुसार अनुमति दिन सकिन्छ

बीउ नियमावली, २०६९ राष्ट्रिय बीउ बोर्ड (एनएसबी) को जात सूचना र दर्ताका लागि मद्दत गर्न तीन उप-समिति छन्। तिन मध्ये एक हो जात स्वीकृति, जारी र दर्ता उप-समिति (भिएआरआरएससी) कृषि विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा।

जात सूचित गर्न सकिन्छ र चार तरिकामा सूचीबद्ध छन्:  अनुसूची ए: राष्ट्रिय जातको जारी  अनुसूची बी: राष्ट्रिय जातको दर्ता  अनुसूची सी: आयातित जातको दर्ता  अनुसूची डी: भूमि जात र स्थानीय बालीको दर्ता

छिमेकी देशहरूमा बागवानी बाली दर्ता प्रणाली

भारतमा बागवानी बाली जात दर्ता

राष्ट्रिय बीउ नीति, २००२ बीउ ऐनलाई कृषि बालीहरूका बीउ र बिरुवा सामग्रीहरूको बिक्री, आयात र निर्यात नियमन गर्न संशोधन गरिने छ, जसमा चारा, हरियो मल र बागवानी समावेश छ र देशभरका किसानहरूलाई गुणस्तरीय बीउ र बिरुवा सामग्रीहरूको आपूर्ति गरिने छ। सबै जातहरू, घरेलु र आयातित जातहरू दुबै, जसलाई बिक्री र वितरणको लागि बजारमा राखिन्छ, बीउ ऐन अन्तर्गत दर्ता गरिने छ। तर, तरकारी र सजावटी बालीहरूका लागि “प्रजनक घोषणा” मा आधारित साधारण दर्ता प्रणाली भारतमा अपनाइएको छ। विविधता दर्ता बहु-स्थान परीक्षणको आधारमा एक निश्चित अवधिको लागि अनुदान दिइनेछ जसले न्यूनतम तीन सिजनको अवधिमा खेती र प्रयोगको लागि मूल्य निर्धारण गर्नेछ, वा लामो अवधिको बालीहरू र बागवानी बालीहरूका मामिलामा तोकिएको जस्तो। दर्ता सामग्रीको नमूनाहरू राष्ट्रिय जीन बैंकमा एनबीपीजीआरमा पठाइनेछ।

बांग्लादेशमा बागवानी बाली जात दर्ता

राष्ट्रिय बीउ नीति, १९९३ निजी वा सार्वजनिक एजेन्सीहरूद्वारा विकसित गरिएको नयाँ गहुँ, चामल, जूट, आलु र उखुको नयाँ जातहरू बांग्लादेशको राष्ट्रिय बीउ बोर्डद्वारा सूचना गरिने छ। सार्वजनिक अनुसन्धान एजेन्सीहरूद्वारा विकसित सबै अन्य बालीहरूको जातहरू आन्तरिक समीक्षा र प्रत्येक सम्बन्धित एजेन्सीद्वारा स्वीकृति हुनेछ र जारी गर्नु अघि एनएसबीमा दर्ता गर्नुपर्छ। बांग्लादेशमा निजी व्यक्तिहरू, कम्पनीहरू वा एजेन्सीहरूले आयात वा स्थानीय रूपमा विकास गरेका चामल, गहुँ, जूट, आलु र उखु बाहेकका बालीहरूको जातहरू एनएसबीमा दर्ता गर्नुपर्छ र निर्धारित जात विवरणहरू दिनुपर्छ, तर अन्य कुनै प्रतिबन्धमा पर्दैन।

नियन्त्रित बालीहरू:  एनएसबीले सूचित गर्नुपर्ने बाली र जातहरूको नाम दिनेछ। प्रारम्भमा, चामल, गहुँ, जूट, आलु र उखु मात्र सूचित बालीहरू हुनेछन्।  सूचित बालीहरूको जातहरू जारी गर्न बीउ प्राविधिक समितिद्वारा मूल्यांकन र परीक्षणको अधीनमा हुनेछ।  सबै अन्य बालीहरूको जातहरू बिक्री गर्नु अघि दर्ता गर्नुपर्छ, तर परीक्षण र स्वीकृति आवश्यक छैन।

जातहरूको दर्ता:  कुनै पनि जात, चाहे आयातित होस् वा बांग्लादेशमा विकसित गरिएको हो, राष्ट्रिय बीउ बोर्डमा दर्ता गरिनुपर्छ। नियंत्रित वा सूचित बालीहरू बाहेक, दर्ता कुनै परीक्षण वा अन्य प्रक्रियामा पर्दैन।

बांग्लादेशमा गैर-नियन्त्रित बालीहरूको लागि आवश्यकताहरू:  प्रस्तावित नाम – वैज्ञानिक, अंग्रेजी, बंगाली  कम्पनी र डिलर प्रोफाइल  पारिस्थितिक माग  प्रजनक विवरण  कृषि मागहरू (बीउ दर, पीओपीहरू)  रोग र कीराको परीक्षण र प्रतिक्रिया विवरण  जातको विवरण – पहिचान र अन्य विशेषताहरू  प्रारम्भिक उत्पादन परीक्षण (आईवाईटी), बहु-स्थान परीक्षण (एमएलटी), किसान क्षेत्र परीक्षण र कृषि परीक्षणको विवरण

नेपालमा जात सूचना प्रक्रियाको प्रक्रिया

नेपालमा जात सूचना र दर्ताका चार तरिकाहरू छन्: फिगर १: जारी र दर्ता (अनुसूची ए र बी)

जात दर्ता र जारीका लागि डेटा रेकर्ड गर्न बाली, वनस्पति नाम, दर्ता गर्नु अघि पुरानो नाम, दर्ता पछि नयाँ नाम, नयाँ जातका अभिभावकहरू, उत्पत्ति देश, स्रोत र प्रवेश संख्या प्रस्तावमा समावेश गर्नुपर्छ। कृषि चरित्रहरू जस्तै ५०% फूल लाग्ने दिनहरू, बीउ रोपाइँदेखि परिपक्वता दिनहरू, बिरुवा उचाइ, फलको तौल, उत्पादन र प्रारम्भिक मूल्यांकन परीक्षण (आईईटी) र समन्वयित जातीय परीक्षण (सीभीटी) डेटा कम्तिमा तीन स्थानबाट लिनुपर्छ। फलको आकार, रंग, आकार, फूलको रंग, पातको आकार, पेटियो पंख, वृद्धिका बानीहरू, शाखाहरू, पत्ताहरूको रंग र बिरुवाको उचाइ जस्ता मोर्फोलोजिकल गुणहरू मापन गरिनुपर्छ र प्रस्तावमा समावेश गर्नुपर्छ। तनावको प्रतिक्रिया जस्तै जैविक, अजैविक र पोषण गुणहरू जस्तै प्रोटीन %, कार्बोहाइड्रेट %, खनिजहरू, भिटामिनहरू प्रस्तावमा समावेश गर्नुपर्छ। त्यसका साथै सिफारिस गर्ने क्षेत्र, रोप्ने समय, बीउ दर र रोप्ने दूरी, सिफारिस गर्ने कारण, जातको विशेषता, रोग स्कोरिङ (कम्तिमा २ लगातार वर्ष), कीराको स्कोरिङ (कम्तिमा २ लगातार वर्ष), स्थिरता परीक्षण, परीक्षण स्थान कम्तिमा ३ स्थान र किसानहरूको प्रतिक्रियाको तस्वीर र भिडियो क्लिपहरू प्रस्ताव पेश गर्दा राष्ट्रिय बीउ बोर्ड सचिवालयमा पेश गर्नुपर्छ।

नेपालमा मन्दारिन जात दर्ता प्रणालीमा समस्या

सबै बाली समूहहरूको लागि एउटै दर्ता प्रक्रिया हुनु प्रमुख कारणहरूमध्ये एक हो। वार्षिक बालीहरूको लागि रोपाइँदेखि कटाईसम्मको डेटा सजिलै रेकर्ड गर्न सकिन्छ भने मन्दारिनको लागि नर्सरी उत्पादनदेखि कटाईसम्मको डेटा रेकर्ड गर्न करिब ६ वर्ष लाग्छ। वार्षिक र बारम्बार बालीहरूको लागि प्रदर्शन परीक्षणको उद्देश्य र स्थिरता एउटै छ जुन फलफूल बालीहरूको लागि सम्भव छैन। नेपालमा जात सूचना प्रक्रियालाई छिमेकी देशहरूमा प्रत्यक्ष दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको ठाउँमा समायोजन गर्नुपर्छ। जातहरूको पहिचान र चरित्रांकन, स्थल परीक्षण र प्लान्ट वैरायटी प्रोटेक्शन एण्ड फार्मर्स राइट (पीवीपीएफआर) को विकास र स्वीकृति, जात विकासमा संलग्न प्रजनकहरूलाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान र विकासमा सशक्तिकरण गर्नु मन्दारिन जात दर्ताको समस्याहरू हुन्।

सारांश

निष्कर्ष व्यावसायिक उद्देश्यका लागि बजारमा राख्नुअघि जात सूचना वा दर्ता गर्नुपर्छ। बीउ ऐन, २०४५ को दोस्रो संशोधनले फलफूल जात सूचना र दर्तालाई सरल बनाउन अवसर खुलाएको छ। त्यसैले, नेपालमा जात सूचना प्रक्रियालाई छिमेकी देशहरूमा प्रत्यक्ष दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको ठाउँमा समायोजन गर्नुपर्छ। मन्दारिनका नयाँ जातहरूको विकासका लागि जातहरूको पहिचान र चरित्रांकन गर्नुपर्छ। नयाँ उच्च उत्पादन हुने मन्दारिन जातहरूको अनुसन्धान र विकासमा निजी क्षेत्रलाई सशक्तिकरण गर्न र समर्थन गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ। साथै, जात विकासमा संलग्न प्रजनकहरूलाई पर्याप्त बजेट र प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्छ।

सन्दर्भहरू एफडीडी. २०१७. नेपाल: फलफूल विकास परियोजना, भाग १: अन्तिम मुख्य प्रतिवेदन, २०१७। फलफूल विकास निर्देशनालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार। गोन. १९८८. बीउ ऐन १९८८, नेपाल कानून आयोग। गोन. २०१३. बीउ नियमावली २०१३, नेपाल कानून आयोग। गोन. २०१६. जात स्वीकृति, जारी र दर्ता निर्देशिका, २०१६। बीउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार। गोन. २०२३. नेपालको कृषि तथ्याङ्क, २०२१/२२। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार। गोन. २०२४. सूचित र असूचित जातहरूको सूची, २०२४। बीउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार। एनएसपी, बांग्लादेश। १९९३। राष्ट्रिय बीउ नीति, बांग्लादेश। https://file-rangpur.portal.gov.bd /files/ sca.gaibandha.gov.bd/page/5f84c7c0_7544_4473_b8cf_e8a9e0ea351d/998346c97d2adee82715c424b8467ae2.pdf एनएसपी, भारत। २००२। राष्ट्रिय बीउ नीति, भारत। https://seednet.gov.in /PDFFILES /National%20 Seed%20 Policy ],%202002.pdf

विकास खरेल बागवानी विकास अधिकृत राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र,

नेपाल प्रकाश आचार्य, पीएचडी वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत बीउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, नेपाल

तोयनाथ जोशी बिरुवा संरक्षण अधिकृत राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र, नेपाल

सुर्य प्रसाद बराल वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र, नेपाल

पुरूषवत्तम बहादुर रौनियार कृषि-अर्थशास्त्री राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र, नेपाल

सम्पर्क व्यक्ति: [email protected]